top of page

Apie mus

LACWA valdyba 2023-2025 m
Aušra Jonikienė – Prezidentė
Rasa Raišys – viceprezidentė
Silvija Comeaux – sekretorė
Vilija Kubilė – Iždininkė
Ipolitas Dunaravich – Narys
Julija Heine – Narė
Lina Lavickienė - Narė

 

 

Daiva Dambrauskas - LB Vakarų apygarda - 2 regiono nacionalinio komiteto narė
 

JAV Lietuvių Bendruomenės Vašingtono Valstijos Skyrius  skatina ir koordinuoja Lietuvos kultūrinę, mokomąją, religinę ir socialinę veiklą Vašingtono valstijoje. Bendruomenė skatina ryšius tarp lietuviškos kilmės žmonių ir tų, kurie prijaučia Lietuvai. Ji išlaiko Lietuvos kultūrą, papročius, kalbą ir istoriją Vašingtono valstijoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vašingtono Valstijos Skyrius palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos organizacijomis, įstaigomis ir biurais.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vašingtono Valstijos Skyrius  platina informaciją ir taip pat bendradarbiauja ne tik su lietuviškomis organizacijomis. Ji atstovauja Amerikos lietuvių interesus Vašingtono valstijoje, suteikdama informaciją žmonėms pasitelkdama į pagalbą žiniasklaidą ir internetą, pranešimus ir prezentacijas. Ji taip pat dalinasi informacija apie Amerikos lietuvių interesus su kongreso biurais ir kitomis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

asta1.jpg
bottom of page