top of page
mok pic.jpg

Lituanistinė mokykla „Linas“

Lituanistinė mokykla „Linas“, įkurta 2012 metais, yra lietuvių kalbos mokykla, kurioje pamokos vyksta kas antrą savaitę. Mokiniai ne tik mokosi lietuvių kalbos, bet taip pat studijuoja Lietuvos istoriją ir kultūrą.

Vasaros stovykla „Lankas“

„Lanko“ stovykla suteikia lietuvių kilmės vaikams galimybę domėtis savo kilme, aktyviai dalyvaujant edukaciniuose užsiėmimuose. Stovykla vyksta savaitę laiko rugpjūčio mėnesį.

lankas camp .jpg
choir walking.jpg

Choras „Vakarai“

Sietlo choras „Vakarai“ yra lietuviškas choras, kuris priima visus asmenis, nepriklausomai nuo to, ar jie moka lietuvių kalbą. Choras koncertuoja bendruomenės renginiuose, o taip pat nuo 2009 metų dalyvauja dainų šventėse Lietuvoje, Kanadoje ir JAV. Jei jums patinka dainuoti chore ir mėgstate lietuviškas dainas, prašom tapti Sietlo lietuviško choro „Vakarai“ dalyviu. Repeticijos vyksta sekmadieniais vakare Shoreline miestelio Ronald United Methodist bažnyčios patalpose. Paspauskite nuorodą, kur rasite daugiau informacijos apie chorą.

Lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Lietutis“

Lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Lietutis“ buvo įkurtas 1981 metais ir nuo to laiko yra labai svarbus mūsų bendruomenei. Per visą tą laikotarpį jis pasirodė liaudies šokių šventėse Jungtinėse Amerikos Valstijose, o taip pat šventėse Kanadoje. Kolektyve yra dvi grupės: jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių. Jei norite tapti šio nuostabaus kolektyvo nariu, paspauskite nuorodą.

lithuanian dance .jpg
daughters_edited.jpg

Lietuvos Dukterų draugija

„Lietuvos Dukterys“ yra pelno nesiekianti organizacija, įkurta 1958 metais. Jų esminis siekis yra padėti vargstantiems. Organizacijos misija buvo ir tebėra suteikti labdarą Lietuvos imigrantams, kurie gyvena Jungtinėse Valstijose, o taip pat ir tiems, kuriems reikia pagalbos Lietuvoje. Vadovaujama bendruomenės moterų, organizacija „Lietuvos Dukterys“ siūlo įvairius renginius, kurie kviečia bendruomenės moteris susirinkti ir tuo pačiu padėti tiems, kuriems reikalinga pagalba.

Community Programs: Programs
bottom of page